TMT GROUP

HALLO

FUND

Hallo Fund là chương trình đầu tư của TMT Group, đầu tư khởi nghiệp giai đoạn Seed Fund, Early Stage, Serie A, lĩnh vực đa ngành nghề, bên cạnh vốn có nhiều hỗ trợ khác liên quan đến việc vận hành và phát triển kinh doanh.

Quy mô đầu tư từ $10,000 đến $500,000

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Giáo dục

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, huấn luyện

Công nghệ

Lĩnh vực về khoa học, công nghệ, sáng chế, ứng dụng, hệ thống

Y tế

Lĩnh vực về y tế, y học, sản phẩm phục vụ cho sức khỏe con người

F&B

Lĩnh vực về nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống thuần thực vật

Bất động sản

Lĩnh vực về bất động sản

Dịch vụ khác

Các dịch vụ hoặc các ngành nghề khác

LÝ DO BẠN CẦN HALLO